ZASADY I WARUNKI

Ogólne warunki

korzystania z witryny ROLETY-DECOR.PL

Oficjalna witryna internetowa firmy Decor, z siedzibą w Białej Podlaskiej, ma za zadanie przedstawienie firmy jak największej liczbie osób zainteresowanych jej działalnością. Przed rozpoczęciem korzystania z naszej witryny prosimy przeczytać niniejszy regulamin.

Informacje zawarte w witrynie mają charakter informacyjny i nie zastępują informacji dostępnych na ulotkach produktów oraz oficjalnych komunikatów naszej firmy. Informacje zawarte w witrynie nie są ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego, chyba że wynika to z wyraźnego oświadczenia w tym zakresie. Korzystanie z witryny oznacza zapoznanie się z treścią oraz akceptację Regulaminu Rolety-Decor, który jest warunkiem dostępu do serwisu.


Zakazy

Zgodnie z regulacjami dotyczącym majątkowych i niemajątkowych praw autorskich i praw pokrewnych, powielanie oraz redystrybucja jakichkolwiek elementów tworzących stronę internetową, w części lub całości, bez zgody uprawnionego jest ograniczone. W przypadku zawartości naszej witryny, uprawnionym jest Rolety-Decor.

Wszystkie nasze marki są prawnie chronionymi znakami towarowymi i oznaczeniami.

Zakazuje się w szczególności kopiowania, reprodukowania, rekompilowania, dekompilowania, dezasemblacji, odtwarzania kodu źródłowego, rozpowszechniania, publikowania, prezentacji, odgrywania, modyfikowania, załadowywania w celu tworzenia prac pochodnych, przesyłania, udostępniania którejkolwiek części witryny jako części innej witryny, poprzez ramkowanie lub w inny sposób lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób którejkolwiek części witryny.

Dotyczy to zarówno plików graficznych, animowanych jak i kodu źródłowego witryny, w całości lub w fragmencie.


Wyłączenie odpowiedzialności

Rolety-Decor ze względu na specyfikę witryny internetowej, nie daje żadnej gwarancji czy rękojmi, że zamieszczane w witrynie informacje i materiały są dokładne, pełne i aktualne. Strony lub witryny, do których odnośniki znajdują się w witrynie, podane są jedynie w celach informacyjnych. Rolety-Decor nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z linków do innych stron.


Zmiany

Rolety-Decor przysługuje prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Informacje dotyczące zmian Regulaminu będą komunikowane w terminie 14 dni przed ich wejściem w życie poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej. Zmiana Regulaminu nie wpływa na uprawnienia nabyte przed dokonaniem zmiany Regulaminu. Postanowienia końcowe

W kwestiach nieuregulowanych w regulaminie będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego. Wszelkie spory wynikłe z Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny Za pomocą witryny mogą być organizowane konkursy i promocje. W takich przypadkach opublikowane zostaną osobne Regulaminy określające ich zasady.

NEWSLETTER


PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL, JEŻELI CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE O NOWOŚCIACH I PROMOCJACH.

Administratorem Państwa danych osobowych jest DW DOMEL Elżbieta Zabielska z siedzibą w Łomży przy ul. Meblowej 35. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów marketingowych. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwości ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.